More Story

Dette er hovedkonklusjonene i LMU

Dagens manøverkonsept videreføres, men med styrking av Hærens evne til å lede avstandslevert ild. Stridsvogner anbefales...