More Story

«Uferdig» HV-rapport var på høringsrunde

Utkastet til HV-rapport som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) hevder var «uferdig», ble i mai sendt på høringsrunde....