More Story

- "Kjølig krig" mellom Russland og NATO

NATOs militære leder, general Philip Breedlove, har internt i NATO slått fast at det hersker en tilstand av «kald...