More Story

Hard kritikk av Norge

Bak lukkede dører er Norge blitt sterkt kritisert av USA og våre allierte for å levere for lite etterretning fra Nordområdene....