More Story

Trump vil erklære unntakstilstand

President Donald Trump vil unngå en ny «shutdown» og i stedet erklære unntakstilstand ved grensen mot Mexico for å skaffe...