More Story

Taushet om amerikansk MPA-nærvær i nord

Hverken Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) eller Forsvarsdepartementet (FD) ønsker å gi detaljer om den økte amerikanske...