NorgeFikk beskjed om 63-årsgrense da han var 64

Tidligere forpleiningssjef Max L. Rudberg (innfelt) på Etterretningstjenestens spionskip MS Marjata. Foto: TRYGVE SELMER/PRIVAT
NYE DETALJER: En tidligere forpleiningssjef på Etterretningstjenestens skip MS Marjata forteller at han var 64 år gammel da han fikk beskjed om at E-tjenesten hadde begynt å praktisere en særaldersgrense på 63 år. Dette ble innført for sjøfolkene både på Marjata og søsterskipet Eger. Her er Marjata til kai i Harstad. Foto: TRYGVE SELMER

Da forpleiningssjef Max L. Rudberg på Etterretningstjenestens «spionskip» MS Marjata i januar i fjor fikk beskjed om at han måtte fratre for særaldersgrensen på 63 år, var han 64 år gammel.

kjetil@aldrimer.no

Beskjeden kom som lyn fra klar himmel. Da han mønstret på Marjata igjen etter en friperiode i januar i fjor fikk han beskjed fra ledelsen ved det såkalte Fartøykontoret i E-tjenesten om at han måtte slutte allerede to måneder senere, etter 22 års tjeneste ombord på fartøyet.

Blir kvalm

— Hvordan var det å oppleve dette, etter over 20 år ombord?

STÅR FRAM: Max L. Rudberg, tidligere forpleiningssjef på E-tjenestens skip MS Marjata. Foto: PRIVAT

— Jeg blir helt kvalm av dette. Jeg fikk ikke noe forvarsel eller noe som helst. Fikk plutselig bare beskjed da jeg kom tilbake for å mønstre på etter en fritur. Det er helt utrolig at det går an å gjøre dette på en slik måte. Vi har vært på jobb og vært tilgjengelige til enhver tid og virkelig stilt opp. Vi reiste jo hjem fra jobb i begynnelsen av november 2018. Men alt var endret da vi kom tilbake, forteller Max L. Rudberg til Aldrimer.no.

Han er ikke den eneste som er rammet av den bitre og uforsonlige striden om innføring av særaldersgrense på Etterretningstjenestens to fartøyer MS Marjata og MS Eger. Tidligere kaptein på Marjata, Victor Langaune, fortalte 23. mai om hvordan han fikk den samme beskjeden om at han var uønsket av arbeidsgiver.

En annen kaptein, fra MS Eger, har saksøkt E-tjenesten for det han mener er usaklig oppsigelse. Denne saken skal behandles for Oslo tingrett 15. – 16. juni i år.

Les mer: Eks-kaptein på spionskip: — E-tjenesten har ødelagt livet mitt

Les mer: Tvinger E-ansatte til å bli pensjonister mot sin vilje

Max L. Rudberg er den andre personen som står åpent fram av sjøfolkene som er rammet av striden.

E-tjenesten og Forsvaret insisterer på at sjøfolkene på de to fartøyene er å anse som «overenskomstlønte» sjøfolk som omfattes av Hovedavtalen i Staten og dermed også omfattes av aldersgrenseloven. Fra 1999 ble det slått fast at offentlig ansatte sjøfolk skulle ha 63 års aldersgrense, med en overgangsordning fram til 2008. Forsvaret hevder at særaldersgrensen siden da er blitt konsekvent håndhevet på skipene til E-tjenesten.

Les mer: Mener E-tjenesten følger loven

Men historien til Rudberg forteller at så ikke er tilfellet.

Fagforeningene til sjøfolkene på Marjata og Eger fastholder at sjøfolkene er sivilt personell som omfattes av Skipsarbeiderloven. Denne loven gir ikke anledning til innføring av særaldersgrense for pensjonsalder og slår fast at sjøfolk kan arbeide til de fyller 70 år. Og dersom E-tjenesten ønsker å forandre på dette, må det føres lokale forhandlinger og en lokal tariffavtale for sjøfolkene må sies opp. Det har ikke skjedd.

Les mer: — Det groveste angrepet på stillingsvernet jeg har sett

Les mer: Dokumentbeviset

Les mer: Rot og mangler er blitt til betent konflikt

Gjaldt ikke lenger

Da Max L. Rudberg fornyet sin ansettelseskontrakt med E-tjenesten i mai 2016, ble det presisert at kontrakten ble inngått på grunnlag av nettopp Skipsarbeiderloven. Aldrimer.no sitter med gjenpart av kontrakten og kan i dag bringe en faksimile av denne.

(Artikkelen fortsetter under faksimilen.)

ARBEIDSAVTALEN: I denne forlengelsen av arbeidsavtalen til Max L. Rudberg, datert 22. mai 2016, fremgår det at det er Skipsarbeiderloven som legges til grunn for regulering av arbeidsforholdet. Det betyr at sjøfolkene ble betraktet som sivilt ansatte og at særaldersgrense ikke kunne benyttes uten at det ble gjennomført en virksomhetsoverdragelse. Det har ikke skjedd. Faksimile: ALDRIMER.NO

— Den ansettelsesavtalen jeg har sier jo 70 år som pensjonsalder, i henhold til Skipsarbeiderloven. Da vi kom tilbake på jobb i januar i fjor var det utgått, sa arbeidsgiver. Da gjaldt det plutselig ikke lenger, forteller Rudberg.

— I første omgang fikk jeg beskjed om at jeg kunne være ansatt i åtte uker til og deretter gå av. Men så var de visst veldig snille, fordi da fikk jeg plutselig lov til å fortsette til juni. Og deretter kom det et brev der det stod at jeg var innvilget å kunne stå i stillingen ut året, sier Rudberg. I januar i år var han blitt 65 år gammel og gikk i land fra Marjata for siste gang.

Han er ikke imponert over måten han er blitt behandlet på.

— Det var ikke noe plan i det de kom med. Det virket nesten som om sjefen for Fartøykontoret bestemte ting der og da, sier Rudberg.

Reagerer på behandling

Da E-tjenesten innførte 63 års særaldersgrense i januar 2019 var han en av de som ble rammet umiddelbart. Han var da 64 år gammel. Han er ikke den eneste som har jobbet utover den aldersgrensen som E-tjenesten hevder å ha praktisert konsekvent siden 2008.

Les mer: E-tjenesten har fraveket særaldersgrensen

— Da jeg kom tilbake etter frituren og kom ombord, kom sjefen for Fartøykontoret inn på kontoret. Da begynte han å forklare meg dette. Han spurte meg om økonomien, hvordan er den? Jeg svarte at dette har jeg jo ikke tenkt på en gang, fordi dette kommer som lyn fra klar himmel. Det er en veldig merkelig følelse du får i en sånn situasjon, når du virkelig ikke har peiling, sier Rudberg.

(Artikkelen fortsetter under faksimilen.)

KROKEN PÅ DØRA: 9. oktober 2019 kom det siste varselet fra E-tjenesten til Max L. Rudberg om at 22 års tjeneste gikk mot slutten. Da fikk han ikke noen flere forlengelser av tjenestetiden. Faksimile: ALDRIMER.NO

Umiddelbart begynte han å lure på om han hadde gjort noe galt.

— Jeg har ikke fått noen klager på noe som helst, hverken fra ledelsen eller fra kolleger ombord. Det har heller ikke arbeidsgiver nevnt. Det er bare alder som er årsaken, sier de. Men dette er jo en helt utrolig måte å behandle folk på. Jeg blir rett og slett dårlig når jeg tenker på disse folkene. Det er nesten litt stygt å si det, men det er tilfellet, sier Rudberg åpenhjertig.

Ikke full opptjening

Først flere måneder etter at han i januar i år forlot Etterretningstjenestens skip mot sin vilje, for å bli pensjonist mange år før han egentlig så for seg, har han fått livet litt mer tilbake i vater.

— Jeg begynner å komme meg litt nå, men det var slitsomt til å begynne med, sier Rudberg.

— Hadde du full opptjening til Folketrygden og Statens pensjonskasse?

— Nei, og det skrev jeg i den siste søknaden min om å få stå lenger i stillingen. Men E-tjenesten har ikke vært interessert i den problemstillingen i det hele tatt, svarer han.

Forskjellsbehandling

Mens sjøfolkene som er driftsmannskap på E-tjenestens fartøyer blir tvunget til å bli pensjonister ved fylte 63 år, får de såkalte «forskerne» ombord fortsatt jobbe til de blir 70 år. Dette er etterretningsfolk som arbeider med innhenting og analyse mens Marjata og Eger er ute til sjøs på tokt.

— Denne forskjellsbehandlingen skjønner jeg ikke noe av. Det har jo vært noe snakk også om psykisk press som vi blir utsatt for, og som er grunnen til at vi må ha lavere aldersgrense. Jeg var jo til sjøs før jeg begynte å jobbe på Marjata. Og dersom det er et krevende psykisk press å lage mat, må det være stusselige forhold.

— De mente det var psykisk krevende for deg å lage mat?

— Ja. De har nevnt det. Da tenkte jeg at «Hva i all verden er det de holder på med?».

— Var det noen retter som var mer krevende enn andre?

Max Rudberg ler høyt og lenge før han svarer.

— Du må nesten finne noe humor i galskapen også, ellers blir alt veldig vanskelig, sier han, nå med en litt mer alvorlig undertone.

Lederskifte

Ifølge Rudberg begynte problemene etter at det fant sted et skifte av sjef på Fartøykontoret i E-tjenesten i 2018.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

TILLITEN BORTE: Den tidligere forpleiningssjefen på E-tjenestens skip Marjata sier at sjøfolkene ikke lenger føler de kan stole på ledelsen i Etterretningstjenesten. Tilliten er borte. Illustrasjonsfoto: TORGEIR HAUGAARD/FORSVARET

— Da begynte det å bli mye rart. Vi har ikke kunnet stole på ledelsen de siste par årene, sier den tidligere forpleiningssjefen.

— Ved en anledning hang sjefen for Fartøykontoret seg opp i at det stod kjeks framme i byssa. Det var ikke bra, fikk jeg beskjed om.

— Hva var problemet med det?

— Det var vel det at folk spiste den, da, sier Rudberg og begynner å le igjen. — Men det var vel fordi det ikke var sunt nok. Det var ikke nødvendig, fikk jeg beskjed om.

Miljøet forverret

— Hele miljøet ble forandret til det verre. Det er ingen som føler at de lenger kan stole på noen oppover i systemet lenger. Det stopper med skipperen. Tidligere hadde ledelsen oss med på laget, sier Rudberg. Han er desillusjonert etter mange gode år ombord i etterretningsfartøyene Marjata 3 og Marjata 4.

Da han ble ansatt første gang, var arbeidsgiver ikke E-tjenesten. Fartøydriften ble håndtert av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), under navnet «FFI Fartøykontoret». Hensikten var å skjule at det var et spionskip som egentlig var eid av E-tjenesten.

— Da jobber jeg på ferjene til Color Line, sier Rudberg. Ifølge ham var det en langt mer krevende jobb enn å jobbe ombord i Marjata.

— Det var et forferdelig kjør og arbeidspress med å lage mat og a la carte. Jeg har også vært i utenriksfart. På et tidspunkt var jeg klar for å gjøre et bytte til noe nytt. Da meldte jeg fra til arbeidskontoret om at jeg var interessert dersom det dukket opp noe annet. Det var sånn jeg fikk jobben på Marjata. Jeg ble rett og slett bedt om å komme ned til Horten på et intervju, forteller Rudberg.

Aldrimer.no har kontaktet sjefen for Fartøykontoret, som i anonymisert form blir omtalt og karakterisert av Rudberg i denne artikkelen. Han ønsker ikke å kommentere saken og henviser til de uttalelser som E-tjenesten og Forsvaret tidligere har gitt om striden (se lenke til artikkel nedenfor).

Les mer: Mener E-tjenesten følger loven

***

Tips oss: Vet du noe om denne saken eller har du nyhetstips om andre saker du vil at vi skal skrive om? Ta kontakt med oss, enten på post@aldrimer.no eller via det krypterte kontaktskjemaet på våre nettsider eller send en kryptert melding via appen Signal til tlf. 4177 5050.

Støtt oss: Vi blir veldig glade dersom du ønsker å støtte vår kritiske og uavhengige journalistikk økonomisk. Mer informasjon her.

Kjetil Stormark

Kjetil Stormark er en journalist, forfatter og redaktør med mer enn 30 års journalistisk fartstid. Hans spesialområder er forsvars- og sikkerhetspolitikk, Forsvaret, politiet, terrorangrepene 22. juli 2011 spesielt og terrorisme generelt, etterretning, ekstremisme og historiske forhold fra den kalde krigen. Han har gjennomført mange dokumentarprosjekter, både som bøker og filmer. Stormark blir mye brukt som kommentator på stoffområder han dekker. Stormark er tidligere PR-rådgiver i byrået JKL Oslo. Stormark var presseråd for den norske FN-delegasjonen i New York da Norge var medlem av Sikkerhetsrådet i 2001-2002.

2 comments

 • Marinemann77

  05/06/2020 at 17:35

  Det er tragisk at den norske e-tjenesten kan oppføre seg så dårlig og synke så lavt. Det gjør vondt å lese om denne saken.

  Reply

 • Freddy

  07/06/2020 at 19:31

  Kjenner jeg blir sint av å lese dette. Man kan ikke behandle mennesker på denne måten!

  Reply

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

 

Aldrimer.no er medlem av Fagpressen.
Ansvarlig redaktør Kjetil Stormark.

Nyhetstips? Send e-post til post@aldrimer.no eller kontakt oss på 4177 5050. For sikker og kryptert kommunikasjon, send mld til 4177 5050 via appen Signal.

Aldrimer.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Se www.pfu.no.